DGI-SFO

Skørping SFO har siden juni 2016 været certificeret som DGI-SFO.

Dette betyder at vi har et øget fokus på børns kropslige udfoldelsesmuligheder samt dokumentation af disse. Dette sker ved dagligt at implementere sociale, motoriske og traditionelle lege og aktiviteter i SFO’ens aktivitetstilbud.

Herudover arbejdes der med at introducere nye lege og bevægelsesmuligheder for børnene.

 

Rollespil

Rollespil i Skørping SFO startede i 2006 og har siden været en fast bestanddel af SFO’ens aktivitetestilbud i sommerhalvåret.

To gange om måneden drager mellem 50-90 børn fra 0.-3. årgang op i skoven sammen med 5-6 SFO-voksne. Her vil 3 klaner i kostumer kæmpe om æren og sejren i et spil som ikke kun er kamp med sværd, men som også har troldmænd, magiske remedier, drager, guld og sølv og missioner som faste elementer.

Midt i spillet kan Rigsfogeden og hans vagter dog få brug for hjælp fra klanerne, når de frygtløse fredsløse angriber og vil stjæle alle de værdier de kommer i nærheden af.

 

Førskolegruppen

Når vi kommer til april måned, sker der store forandringer i SFO’en.

Alle børn fra 3. årgang flytter i Klubben i deres resterende SFO-tid, og skolegrupperne fra børnehavernes ”Børn på vej” projekt flytter ind i SFO’en.

Her vil der frem mod sommerferien blive arbejdet med børnenes skoleparathed, herunder deres mestringsevne, selvhjulpenhed, fokuseringsevne, regelforståelse, forståelse af kollektive beskeder osv.

Der vil i denne periode være voksne tilknyttet fra børnehaverne samt de SFO-voksne der skal følge børnene i deres videre skoleforløb.

I Førskolegruppen vil der blive arbejdet ud fra en fast ugeplan og dagsrytme, samt med udgangspunkt i bogen ”Snakkepakker”, arbejdes tema-baseret i 3-4 uger.

Om eftermiddagen vil børnene fra Førskolegruppen være en del af den normale SFO.

 

Traditioner

  • Halloween – Denne dag er i udklædningens tegn med mere eller mindre uhyggelige værksteder og oplevelser.

  • Kunstemne – Fra starten af januar til midt februar arbejder hele SFO’en samt Klubben med kunstneriske udtryk, som kulminerer i en stor fælles fernisering.

  • Fastelavn – I samarbejde med indskolingen holder skole og SFO fælles fastelavn med tøndeslagning og fastelavnslege.

  • Store Fritterdag – Før sommerferien afholder SFO’en, Klubben samt forældrerådet Store Fritterdag. Her kommer børnene med deres forældre og søskende til en hyggelig eftermiddag. Et overordnet tema vil præge alle aktiviteter, og der vil være mulighed for at bestille mad eller medbringe mad selv. En hyggelig dag med leg for børn og voksne.

  • Bål og udeliv – Skørping SFO er placeret midt i den mest fantastiske natur, en ramme der forpligter og inspirerer. Sammen med børnene bruger og undersøger vi naturen, vi går på opdagelse i krat, skov og ved vandet og arbejder med hænderne i udendørs værksteder med materialer som træ, ler, fedtsten osv. Herudover laver vi ofte bål og arbejder med kulturen omkring et bål. Vi laver mad med børnene og viser dem de mange måder et bål kan bruges både ift. Tilberedning af mad men også praktiske muligheder som lerbrænding m.m.