Når du færdes på Skørping Skole, skal du opføre dig ordentligt

Denne enkle ordensregel skal være det bærende princip for samværet på Skørping Skole.

Du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.

Ordensreglen får liv i dialog og samarbejde mellem alle aktører på Skørping Skole, hvor de voksne ansatte har et særligt ansvar. Til at støtte sig i dette arbejde er der retningslinjer inden for følgende områder:

 • Bibliotek.
 • Faglokaler.
 • Idræt.
 • IT-lokaler.
 • Musik, ovn, kedler m.m. i klasselokalerne.
 • Oprydningsdag på skolen.
 • Snevejr.
 • Spisning.
 • Tilsyn.

Retningslinjer for biblioteket:

 • Ingen mad på skolebiblioteket.
 • Skolebiblioteket er et stillerum.
 • Brug af computere er forbeholdt undervisning.
 • Er skolebiblioteket ikke bemandet, påhviler det læreren, at reglerne respekteres, samt at skolebiblioteket forlades opryddet og aflåst.
 • Skolebiblioteket er lukket hver dag i 10-pausen.

Retningslinjer for faglokaler:

Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne under tilsyn.

Retningslinjer for hjemkundskabslokalet:

Alle er velkomne til at gøre brug af hjemkundskabslokalet – dog forventer vi, at følgende efterleves:

 • Giv besked via intra til LK/KB når lokalet ønskes lånt, og hvis der er behov for lån af nøgler.
 • Varer i skabe, køleskab og fryser er forbeholdt skolens hjemkundskabshold.
 • Aflevér lokalet i den stand du selv ønsker at finde det i og følg tjeklisten for rengøring, der hænger i køkkenerne.
 • Giv besked, hvis der er noget, der går i stykker eller ikke virker, så vi kan købe nyt.

 Lokalet er i efteråret 2017 blevet totalrenoveret, og skulle gerne holde i mange år. så behandl tingene, som var det jeres eget køkken. 

Retningslinjer for håndarbejdslokalet:

Elever kan kun opholde sig i faglokalet under opsyn af en lærer.

 • Ønsker man at bruge materialer fra lokalet, bør man henvende sig til tilsynshavende.
 • Ved funktionsfejl med en symaskine sættes en seddel på maskinen, at den ikke virker.
 • Efter brug af symaskiner tjekkes om spolehusene sidder i maskinerne, inden lokalet forlades.
 • Det er vigtigt, at man efterlader lokalet i samme ”stand”, som da man kom.

Retningslinjer for idræt:

Tøj og omklædning:

 • Til idrætstimerne skal der medbringes idrætstøj til udendørs og indendørs brug.
 • Der må ikke bruges udendørs fodtøj i hallen.
 • Af hygiejniske grunde skal der bades efter idrætstimerne.  Derfor skal håndklæde altid medbringes.
 • Fritagelse for idræt og/eller bad skal meddeles skriftligt af hjemmet.
 • Elever der er fritaget for idræt, skal overvære undervisningen og evt. hjælpe læreren.

Bolde og rekvisitter:

 • Læreren er ansvarlig for at finde rekvisitter og bolde frem til undervisningen, og elever har ikke adgang til rekvisitrummene undtagen ifølge med en lærer.
 • Ting, der er brugt i idrætsundervisningen, skal sættes på plads efter brug. Det gælder også redskaberne i redskabsrummet – her er det vigtigt, at de placeres på en måde, så de er til at få ud igen.
 • Ved fejl på rekvisitter, flade bolde, eller ting der er gået i stykker under brug, kontaktes lærere med tilsyn til idræt.

Huskeseddel:

 • Lærerne er de sidste, der forlader hal og omklædningsrum.
 • Alle døre skal aflåses efter endt idrætsundervisning.

Retningslinjer for sløjdlokalet:

 • Ingen brug af maskiner uden sikkerhedskursus. Gælder både børn og voksne.
 • Brug kun værktøjet til det, som det er beregnet til. Er du i tvivl – lad det ligge på sin plads!
 • Ingen elever i lokalet uden tilsyn.
 • Aftal med JR/IS, hvis du skal bruge lokalet.

Brug af computere:

 • Alt edb-udstyr skal til alle tider behandles ordentligt.
 • Der må ikke indtages mad og drikke, når man benytter skolens computere.
 • Der må ikke ændres i computerens opsætning og/eller installeres programmer på computeren medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med skolens IT-vejledere.  Der må ikke installeres spil på skolens maskiner.
 • Elever må ikke downloade programmer, musikfiler, video, billeder, film eller andet materiale, som er beskyttet af ophavsret.
 • Du skal overholde god IT-etik på internettet. Ved brug af skolens computer optræder du på nettet som repræsentant for skolen. Du må derfor f.eks. ikke besøge forbudte hjemmesider. Du må heller ikke optræde anonymt, ligesom chikane af andre brugere eller ikke er tilladt.

Retningslinjer for musik, ovn, kedler m.m. i klasselokalerne:

Apparater medbringes på eget ansvar og bruges efter samråd med servicepersonalet.

Retningslinjer for oprydning på skolen:

Der er fælles oprydningsdag i månederne september, november, januar, marts og maj.

Retningslinjer i snevejr:

Al kast med sne skal foregå på fodboldbanen. Det er ikke tilladt at vaske hinanden.

Retningslinjer for tilsyn:

Af  intra fremgår det, hvilke lærere og pædagoger der har tilsyn i frikvartererne.