Handleplan for de ønsker og kritikpunkter, der blev afdækket i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen i foråret 2010.
(Opdateret oktober 2012)
 
 
 
Problem
Handling
Ansvarlig
Opfølgning
Der mangler basketballkurve og fodboldmål i den store skolegård, og der er behov for ny optegning af baner.
Der klages også over asfalten.
Udarbejdelse af et budget samt nedsættelse af et udvalg, som skal tage sig af indkøb af redskaber til sport og leg i skolegården. Initiativerne skal koordineres med Miljøudvalget, der er nedsat under det lokale MED-udvalg.
 
PH og elevrådet
Der er foråret 2012 opsat basketnet. Miljøudvalget arbejder med en større plan for skolegården.
 
 
 
 
 
Manglende IT-redskaber, både til undervisning foregående på skolen og til hjemlån. Herunder smartboard.
Der skal udarbejdes en oversigt over, hvad skolen ligger inde med af tekniske redskaber (tv, computere, projektere mv.).
Herefter besluttes det, hvad der under omstændighederne kan indkøbes nu, og hvilke elementer, der eventuelt kan vente til et senere tidspunkt.
 
PH, IT-gruppen og biblioteket 
IT udvalget har efteråret 2011 lavet en IT læseplan.
Der arbejdes juni 2012 med en samlet strategi for IT området - herunder indkøb.
Visse indkøb er gjort.
Flere klasselokaler trænger til maling.
Der skal laves en prioriteringsplan for maling af klasselokaler.
NCM og PH
Arbejdet udføres løbende i henhold til prioriterings-planen.
Er fuldført (juni 2012). Ved den årlige lokalerundering til sommerferien, laves en plan for fremtidig opmaling.
 
Eleverne ønsker en multibane.
IF Frem Skørping har skaffet midler til etablering af en multibane. Skørping Skole er inviteret til at samarbejde om etablering, brug samt drift af banen.
 
PH
Multibanen er indviet forår 2011. 
Indvielse af multibane.
Multibanen er etableret og taget i brug. Vi mangler fortsat al lave en officiel indvielse – herunder aftale om, hvordan man låner banen.
 
PH og elevråd
Mulitibanen er indviet foråret 2011.
Der er brug for at kunne oplade computere rundt på skolen.
 
Der skal placeres stik på udvalgte steder på skolen.
NCM og elevråds-formand
Der arbejdes på - juni 2012 - på en løsning, som indebærer skinner i loftet.
Bedre drikkevand.
Der er indkøbt vandautomater, der skal monteres.
NCM
Der er etableret en automat i Samlingssalen. De øvrige er under etablering, så alt forventes klart i foråret 2011
 
Der klages over rengøring forskellige steder på skolen. Det drejer sig om toiletter, gulvvask, lugtgener m.m.
 
Sammen med elevrådet konkretiserer NCM kritikken og iværksætter de nødvendige tiltag.
NCM
Serviceafdelingen har været hårdt ramt af langtidssygemeldinger. August 2012 skulle alt nyt personale være på plads.
Ordentlighedskampagnen afsluttes sommeren 2012. Der opfordres til stadighed til, at lærere og elever efterlader klasse- og faglokaler i rengøringsparat stand.
Der er rift om fodboldbanerne, og det kan opleves som svært at kunne komme til.
 
Elevrådet undersøger omfanget af problemet og laver forslag til tiltag.
Elevrådet
Idrætsforeningen har i 2011 indkøbt flere mål, og med indvielsen af multibanen vurderes dette ikke længere som et problem.
Der efterlyses mere aktiv læring.
På Skørping Skole ønsker vi at lave mere aktiv læring ved at inddrage skoven som læringsrum. Derfor har kursusønsker inden for dette felt høj prioritering, således at lærere og pædagoger får de nødvendige kompetencer.
 
HN, LE og PH
I skoleåret 2011/12 har udeliv - læring i bevægelse- været indsatsområde. Det er det også i 2012-13. Ligeledes har udeliv været indsatsområde i SFO.