Indledning

I foråret 2010 har vi på SkørpingSkole i samarbejde med elevrådet lavet en opfølgning på den undersøgelse fra 2008, der afdækkede elevernes oplevelser af undervisningsmiljøet på skolen. I undersøgelsen har elevrådet brugt den samme metode, som blev anvendt i 2008: Udfra overordnede temaer har klasserne vurderet, hvad man har fundet godt og skidt, hvorefter elevrådet har lavet nedenstående sammenfatning. Temaerne var: Inventar, udendørsarealer, faglokaler, hygiejne og undervisning.

Eleverne i 4. – 9. årgang har deltaget i undersøgelsen.

Inventar

 • Bedre borde og stole i flere klasselokaler.
 • Nogle klasselokaler trænger til at blive malet.
 • Der efterspørges skråstiksforlængere.
 • Bedre mulighed for koldt drikkevand.

Udendørsarealer

 • Nye basketballkurve.
 • Nye fodboldmål i skolegården.
 • En multibane.
 • Bedre asfalt i den store skolegård.
 • Banerne skal optegnes i den store skolegård.
 • Behov for regler for brug af fodboldbanen.

Faglokaler

 • Bedre stole i biologilokalet.
 • Bedre ventilation i IT-rum 1.

Hygiejne

 • Bedre rengøring i biologilokalet.
 • Klager over lugtgener.
 • Bedre rengøring på toiletterne ved boden.
 • Regler for gulvvask.

Undervisning

 • Mere aktiv læring.
 • Ønske om smartboard.

Afslutning

Der arbejdes videre medovenstående ønsker og kritikpunkter gennem en handleplan, der definererproblemstilling, handling samt opfølgning.