​ 

 

Kompetencecentret

Formålet med Skørping Skoles kompetencecenter er at understøtte en helhedsorienteret indsats og et tværfagligt samarbejde i forhold til elever, elevgrupper og klasser.

Kompetencecentret  koordinerer indsatser i forhold til målgrupperne og yder sparring og vejledning til lærere og andet pædagogisk personale omkring faglige, trivsels- og undervisningsmæssige udfordringer.

Indsatser iværksættes i et samarbejde mellem lærerteam og kompetencecenter. Ved indsatser omkring enkelte elever inddrages forældre altid.

Kompetencecentret består af læsevejleder, AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel) lærere samt personale med specialer inden for inklusion, coaching, børnesamtaler m.m.