På Skørping Skole arbejder vi ud fra følgende:

 

 

 

  • De tre overordnede hovedformål med skolereformen:

    • Læring: alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan

    • Inklusion: betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal være mindre

    • Trivsel: tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 

 

  • Kontraktmålene fra skolens kontrakt med Børne- og Ungdomsudvalget