Skolen har ingen klokke, der ringer ind eller ud. De lærere eller pædagoger, som har tilsyn i frikvarterene hjælper eleverne med at holde øje med tiden, sådan at eleverne kan nå at komme til undervisning i rette tid.

Dagens skema ser lidt forskelligt ud for indskolingen og for mellemtrin og udskolingen. Undervisningen og pauserne ser som udgangspunkt ud som nedenfor, men klasserne/lærerne vælger selv, hvornår de har behov for pause. Med skolereformen er der kommet nye elementer ind i skoledagen - Understøttende undervisning (UUV), Faglig Fordybelse (FF) og lektiehjælp. Læs mere om disse ting her

08:05 - 08:15 Samling
08:15 - 09:00 Undervisning
09:00 - 09:45 Undervisning
09.45 - 10.10 Frikvarter
10:10 - 10:55 Undervisning
10:55 - 11:40 Undervisning
11:40 - 13.20 Mad + UUV+FF (0-3 årgang spiser først og har dernæst UUV+FF, 4-9 gør tingene i modsat rækkefølge)
13:20 - 14:05 Undervisning
Skoledagen slut for 0-3 klasse
14:05 - 14:20 Frikvarter
14:20 - 15:05 Undervisning
Skoledagen slut for 4-9 klasse