Ønskes der en reservation af skolens lokaler, skal der tages kontakt til skolens pedel, Jørgen Kragelund på e-mail: [email protected]