Igangværende udviklingsprojekter på Skørping Skole

 

Drøn på Skolegården
Forvandling af skolens yderområder

Læs mere her

 

Læring i bevægelse
Vi trækker på ny viden om sammenhængen mellem læring, trivsel og bevægelse

Læs mere her eller se film her

 

Åben-skole-samarbejde
Skørping skole deltager i et projekt lanceret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som drejer sig om at involvere skolen i samarbejder med det omkringliggende samfund. Læs mere om projektets formål her. Skørping Skoles projekt involverer flere samarbejdspartnere og omhandler konkret et samarbejde ifht. levendegørelse af de mange mindesmærker for besættelsestiden i og omkring Rold Skov. Dette vil ske gennem musik, teater, film mv. Projektet foldes for alvor ud i maj 2017. 

 

Demonstrationsskole for udeskole
Skørping Skole er i skoleåret 2016/2017 udvalgt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til at være demonstrationsskole for udeskole. Dette indebærer, at vi får rådgivning i forhold til udvikling af en egentlig udeskolepraksis. Læs mere her. Projektet ligger rigtigt godt i tråd med vores ønske om, at udnytte den fantastiske natur omkring skolen bedst muligt. Af denne grund arbejder vi også på, at få etableret en skolehave og et udekøkken, hvilket vi har fået støtte til fra Friluftsrådet og Nordea.   

 

Ny Nordisk Skole
Samarbejdsprojekt med Børnehusene i Skørping, Støvring Gymnasium og Rebild Ungdomsskole, udsprunget af
ministeriets landsdækkende udviklingsprojekt

Læs mere her

 

It og læring
Vi bruger Google apps for education som vores fælles it-læringsplatform

Læs mere her

 

International dimension
Vi har venskabsskoler i andre lande og valghold med fokus på det internationale

Læs mere her

 

Turbodansk
Siden 2009 har vi på Skørping Skole arbejdet med “Turbodansk” - et tiltag som vi til stadighed forfiner og udvikler på. Målgruppen for Turbodansk er elever på 6. årgang, hvor der er bekymring i forhold til deres læseudvikling og hvor differentieret undervisning og støtte fra skolens kompetencecenter ikke har givet den ønskede forandring. Turbodansk skal give disse elever et intensivt læseløft og samtidig bevirke, at de bliver motiverede for at fortsætte arbejdet med læsningen og øger deres generelle læringslyst.

Konkret organiseres Turbodansk på den måde, at de elever som deltager på holdet henover skoleåret samles til 3-4 forløb af 1-2 ugers varighed med 6 lektioner dagligt. De intensive læsetræningsforløb integrerer fysisk aktivitet og fysiske udfordringer både inde og ude. Fokus for indsatsen i forhold til læsning har tre hovedelementer: 1)Læsesikkerhed, 2) Læseforståelse og 3)Læsehastighed, men herudover skal forløbet tilføre eleverne motivation, koncentration, udholdenhed, selvtillid, samarbejde samt et læringsfællesskab.

I efteråret 2016 deltager vi i et pilotprojekt for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der skal udvikle “Turbo-læringsmateriale” til elever på 8.årgang, som bedømmes ikke-uddannelsesparate.
Vi har gode erfaringer med at angribe børns læsevanskeligheder på nye måder

Læs mere her
 

Skolens kontrakt med Børne- og Ungdomsudvalget 
Her forpligter vi os på en række ambitiøse mål for skolens udvikling de kommende to år 
Læs mere her