Forventninger til praktikopholdet:

 

Fra Skørping Skole forventer vi:

 • At du har gjort dig tanker om, hvorfor du vil være lærer.
 • At du via praktiknøglen og evt. andet materiale har sat dig ind i formål og mål for den konkrete praktikperiode.
 • At du har overvejet, hvilke ønsker og udfordringer du gerne vil have indfriet i praktikperioden.
 • At du udnytter periodens muligheder aktivt og selvstændigt.
 • At du forventer, at praktikken er et heldagsarbejde.
 • At du melder klart ud, i hvor høj grad du ønsker at stå på egne ben.
 • At du ønsker at være en god rollemodel for eleverne.
 • At du er indstillet på den høje grad af samarbejde, som er påkrævet i den moderne skole.
 • At du er villig til at prøve noget - afprøve dig selv.
 • At du tidligt efter, at du har modtaget besked om din praktik på skolen, tager initiativ til at kontakte dine praktiklærere og laver de indledende aftaler for praktikforløbet.
 • At du benytter skriftlighed i praktikken og bl.a. observerer, registrerer og vurderer evt. medpraktikanters og egen undervisning og benytter din praktikdagbog til at fastholde episoder, overvejelser og refleksioner.
 • At dine forløbs- og timeplaner for undervisningen er skriftliggjort forud for undervisningen/praktik-timerne, og at din praktiklærer er bekendt med dine planer.
 • At du forbereder dig til vejledningstimerne og er aktiv i forhold til at stille dagsordenspunkter for samtalerne med vejleder og evt. medstuderende.

 

Om personalerummet:

Der er ingen faste siddepladser.

Der er fri kaffe/te. En gang om ugen er der brød i 10 pausen.

Der er et køleskab til madpakker og evt. drikkevarer i personalerummets køkken.

 

Om forberedelse:

I princippet kan alle skolens ledige rum bruges til forberedelse.

Elevers kopiering foregår på biblioteket.

Bøger, hæfter m.m. udleveres efter nærmere aftale med praktiklærer eller bibliotekar.

 

Om pædagogisk center:

Lån af bøger svarende til elevernes taskebøger: udleveres af skolebibliotekaren gennem

praktiklæreren.

Lån af bøger på Amtscenteret i Aalborg skal ske på eget registreringsnummer.

Øvrige bøger på biblioteket, herunder klassesæt, skal registreres med egen kode. Der er pc registrering ved skranken på biblioteket.

 

Om fravær:

Den lærerstuderende har - som alle andre - mødepligt med mindre andet er aftalt.

Sygemelding afgives til skolens kontor (tlf. 99 88 80 40) i tidsrummet 07.30 - 07.50.

Sygemelding kan afgives for én dag ad gangen.

Forlængelse af sygemeldingen ud over det først oplyste bedes foretaget inden klokken 12, hvis det er muligt – ellers næste morgen. Kontoret videregiver besked til praktiklærer.

Har man behov for at få fri i særlige anledninger, skal der ske henvendelse til skolens inspektør eller viceinspektør.

 

Om praktikvejlederne

Jacob Graae er vores uddannede vejledere. De vil tage hånd om planlægning osv.

 

Om børneattest:

Rebild kommune forlanger, at der indhentes en såkaldt børneattest for personer, der arbejder med børn.

 

Om skolens kultur:

Skolen er præget af åbenhed og imødekommenhed. Du er naturligvis velkommen til at deltage i de personalearrangementer, som ligger i din praktikperiode.

 

Held og lykke