Antal elever
 
Opdaterede oplysninger om skolens klasser og elevtal findes her:  Elevtal
 
 
Gennemsnitlig klassekvotient:
 
Indskolingen (0.-2. klasse) : 21 elever pr. klasse

Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24 elever pr. klasse

Udskolingen (7.-9. klasse)  : 24 elever pr. klasse

Antal lærere:

I skolen  : 49

I AK       :  8

I Skoven:  5

Antal pædagoger:

I skolen  :12

I AK       : 6

I Skoven: 4

Udover lærere og pædagoger har vi ansat 2 trivselspædagoger samt en "læring i bevægelse" pædagog.

Opdaterede oplysninger om klasselærere findes her:  Klasselærere

Opdaterede oplysninger om skolens ansatte findes her: skolens personale

 

Gennemsnitlige grundskolekarakterer

Ministeriets opgørelse af de gennemsnitlige karakterer for 9.klassetrin