Skørping Skole er placeret midt i Rold skov - Danmarks største skov og et unikt naturområde. Skolen har omkring 780 elever i alderen 6-16 år og 90 ansatte. Foruden den almindelige skoledel har vi også tilbud til elever med særlige behov, SFO samt en fritidsklub, der tilbyder aktiviteter for skolebørnene udenfor skolens åbningstid.  

Som skole arbejder vi kontinuerligt på at sikre den højst mulige grad af trivsel, læring og inklusion for vores elever. Vi ønsker at være en moderne skole, som leverer undervisning af den bedste kvalitet. Samtidig tilstæber vi at være en åben kulturinstitution i lokalsamfundet, og søger derfor altid et positivt samspil med de mange aktører omkring skolen.  

Du kan læse mere om vores værdier og principper under menupunktet "Værdier" i toppen af siden. 

Ledelse
Skoleleder: Peter Hansen

Viceskoleleder: Hanne Larsen

Indskolingsleder: Jens Lund Jensen

Konst. SFOleder: Mads Dolbak

AK-leder: Jannie Bonde

Formand for skolebestyrelsen: Mariane Therkelsen

Klasser
Antal klassetrin på skolen: 0.-9. årgang
Antal spor på skolen: 3-4
Hertil kommer skolens afdeling for børn med særlige behov (AK og Skoven), som har omkring 45 elever.

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Efter skoletid
SFO : Tilbud til elever på 0.-3. årgang
Klub: Tilbud til elever på 4.-6. årgang

Skolereform
Lidt om vores organisering af skoledagens nye elementer - Understøttende undervisning og Faglig fordybelse