Aktuelt

Der er nu givet grønt lys for etableringen af det unikke skate-område "Forest Jump", i skovens kant lige syd for overbygningens skolegård. Etableringsfasen forventes igangsat sidst i april og afsluttet sidst i juni. Dette markerer samtidig første step i virkeliggørelsen af projekt "Drøn på Skolegården".

Du kan læse mere om hele projektet via linket til højre på siden.